Atölye: Resim Okumaları – Abdullah Deveci

Eskişehir Okulu tarafından tarihinde yayınlandı

“Baştan söyleyelim bu atölyede plastik sanatların sadece resim alanıyla değil, heykel ve el sanatlarıyla beraber mimarlık alanıyla ilgili çözümlemeler yapılacaktır. İkonografi yerine resim okuması denmesinin de bir nedeni var: İkonografi çok çeşitli tarihi metinler, çoğu kez de inançla ilgili yazılı metinlerle bağlantılar kuran bir yöntemdir. Resim okuması ise daha geniş bir alanı içine alır ve çözümlemenin değişik biçimlerini kapsar.

Bir resme, bir heykele ya da mimariye farklı bakış açılarıyla bakılabilir: tin, pedagoji, toplumsal fayda, ahlak hatta askeri bakış bile söz konusu olabilir. Ama üslup araştırmaları, ikonografi, sanat kuramları, imge çözümlemeleri ve gösterge bilim yöntemleriyle de sanat nesnesine bakabiliriz. Bu dersin on iki haftası boyunca, bu yöntemlerle ilk örneklerden günümüze plastik sanat ve mimarinin nasıl okunabileceğinin olanakları konu edilecektir.”

Abdullah Deveci

Kategoriler: Atölyeler