Psikanaliz ve Dilbilim

Eskişehir Okulu tarafından tarihinde yayınlandı

Psikanaliz ve Dilbilim Kuramları seminerimizin ilk oturumunda Saussure’ün genel dilbilim kuramında geçen dil-söz; töz-biçim; dizim-dizi; gösteren-gösterilen gibi ikiliklerin Lacan’ın psikananliz kuramındaki anlamını; ikinci oturumda ise Roman Jacobson ve Louis Hjelmslev’in dilbilim kuramları üzerinde durduk.

Eskişehir Okulu Psikanalitik Eleştiri ve Dilbilim Çevresinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için

https://www.facebook.com/psikanalitikelestiri/

adresini ziyaret edebilirsiniz.

Zeynep Erk Emeksiz tarafından gerçekleştirilen Psikanaliz ve Dilbilim seminerlerinin kayıtlarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.