99. Dayanışma Dersi: Yapısal Kriz ve Gidişat – Özgür Orhangazi

Eskişehir Okulu tarafından tarihinde yayınlandı

“Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu yapısal krizin nedenleri ve olasılıklar üzerine bir tartışma”

“Özgür Orhangazi İktisatçı. Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Finansallaşma, finansal krizler ve dünya ekonomisinde tekelleşme eğilimleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Son kitabı ‘Türkiye Ekonomisinin Yapısı: Sorunlar, kırılganlıklar ve kriz dinamikleri’ başlığıyla yayınlanmıştır.”

Dersin tekrarını aşağından izleyebilirsiniz.