Barış Sempozyumu – 11-12 Haziran 2022

Barışı konuşmak için 11-12 Haziran’da Eskişehir’de buluştuk.

___________________________________________________________________________________________

Sempozyum Programı:

11 Haziran 2022 Cumartesi
SAVAŞ VE TOPLUM

10.00
Açılış: Güler Buğday – Bedia Gökgüz (Barış Anneleri İnisiyatifi)

11:00 – 13:45
Moderatör: Bülent Aslan
Modern Savaş Dönüşüyor mu? – Çağlar Kurç
Savaş ve Şiddet Bağlamında Göç – Didem Danış
Savaşlar ve Halk Sağlığı – Mehmet Zencir


14:30-17:15
Moderatör: Meral Gürbüz
Savaşın Savaşmayanları (?) – Ayşe Devrim Başterzi
LGBTİ+ Hareketinde Barışın Patikaları – Yıldız Tar
Çocukların Barış Sürecine Katılımı – Alper Yalçın

12 Haziran 2022 Pazar
BARIŞ İNŞASI

11:00 – 13:45
Moderatör: Yasemin Özgün
Barış İnşası ve Barış Süreçleri Deneyimleri – Özgül Saki
Geçiş Dönemi Adaleti ve Barış İnşası – Hülya Dinçer
Barış Hakkını Savunmak – Heval Yıldız Karasu


14:30 – 17:15
Moderatör: Nurettin Aldemir
Barış İnşasında Onarıcı Adalet ve Hafıza – Esin Gülsen
Vicdani ret hakkı – Gökhan Soysal
Her Uzak Zulmün Küçük Hisseli Yakın Ortağı: Barışın İnşasında Sanat – Osman Şişman

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Düzenleme Kurulu

Bülent Aslan
Cem Kaptanoğlu
Duygu Abbasoğlu
Eylem Yıkılmaz
Kasım Akbaş
Murat Yıkılmaz
Ozan Devrim Yay
Pelin Yalçınoğlu
Sultan Zengin
Yasemin Özgün

Sempozyum tanıtım videosu