Annenin Emzirdiği Dil: Ana Dili

FTSK Uni Mainz in Germersheim ve Eskişehir Okulu ortak etkinliği. Eskişehir Okulu Psikanalitik Eleştiri ve Dilbilim Çevresinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/psikanalitikelestiri/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Kültür-psikanaliz alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, Doç. Dr. Zeynep Erk Emeksiz‘in moderatörlüğünde “insan ana diline neden ihtiyaç duyar?” sorusunu psikanalitik Devamı…

Psikanaliz ve Dilbilim

Psikanaliz ve Dilbilim Kuramları seminerimizin ilk oturumunda Saussure’ün genel dilbilim kuramında geçen dil-söz; töz-biçim; dizim-dizi; gösteren-gösterilen gibi ikiliklerin Lacan’ın psikananliz kuramındaki anlamını; ikinci oturumda ise Roman Jacobson ve Louis Hjelmslev’in dilbilim kuramları üzerinde durduk. Eskişehir Okulu Psikanalitik Eleştiri ve Dilbilim Çevresinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/psikanalitikelestiri/ adresini ziyaret Devamı…

Psikanaliz ve Yapısalcı Dilbilim

Lacan ‘bilinç dışı dil gibi işler’ derken aslında yalnızca sözcüklerden ve dilbilgisinden bahsetmiyordu. Bir dizgenin işleyiş biçimine gönderim yapıyordu. Öyleyse biz de dil nasıl bir dizgedir diye sorarak başlayalım. Dil ve anlam ilişkisi üzerine ilk seminerimizde insan dillerinin evrensel özellikleri, dilbilimin genel sayıltıları ve yapısalcı dilbilimin temel ilke ve kavramlarını Devamı…