93. Dayanışma Dersi: Sınırlarda Yaşamak (Türkiye’den Almanya’ya Sınır Pratikleri, Göç ve Mülteciler) – Burcu Toğral

93. dayanışma dersimizde Burcu Toğral ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya uzanan yolda sınır pratiklerini, göçü ve mültecileri tarihsel ve güncel gelişmeler ışığında konuştuk. Bunu yaparken, öncelikle, sınırı bir uzam, süreç ve sosyal bir kurum olarak ele alıp, söylemsel ve materyal sınır pratiklerini mercek altına aldık. Göçün güvenlikleştirilmesini, militarize ve teknolojik pratiklerle Devamı…