Atölye: Resim Okumaları – Abdullah Deveci

“Baştan söyleyelim bu atölyede plastik sanatların sadece resim alanıyla değil, heykel ve el sanatlarıyla beraber mimarlık alanıyla ilgili çözümlemeler yapılacaktır. İkonografi yerine resim okuması denmesinin de bir nedeni var: İkonografi çok çeşitli tarihi metinler, çoğu kez de inançla ilgili yazılı metinlerle bağlantılar kuran bir yöntemdir. Resim okuması ise daha geniş Devamı…