88. Dayanışma Dersi: Kapitalist Emek Rejiminin Ömrü: Kölece Çalışma Koşulları Geri mi Geldi?- Aslı Odman

Regresyon Tartışmaları serisinde bu kez Aslı Odman‘la birlikteydik. Neoliberalizm, ‘kapitalizmin çocukluk çağı 19. Yüzyıl liberalizminin geri dönüşü’ mü? İkinci Dünya Savaşı Sonrası’ndaki kısa bir parantezden sonra, kapitalist emek rejimi ‘aslına mı rücû etti?’ Toplumsal çalışma pratikleri tarihte ‘tekrar eder’ veya ‘geri döner mi’? Peki ya insanın çalışma ile kurduğu ilişki Devamı…