Dayanışma Dersleri “Hafıza ve Yüzleşme” temasıyla tekrar başlıyor

Dayanışma Derslerimiz 100ncüsüne ulaştı ✌️🎉 Dayanışma derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafıza ve Yüzleşme temasının ilk başlığı, 100. dayanışma dersimiz: Noémi Lévy-Aksu: Bir Mücadele Alanı Olarak Hafıza Sahası 17 Ekim 2022 Pazartesi18:30Uçurtma Kitap &Cafe “Hafıza sahasının ortaya çıkışı ve gelişimi, geçmişle hesaplaşma tartışmaları ve mevcut siyasi dinamiklerden ayrı düşünülemez. Hafıza Devamı…

99. Dayanışma Dersi: Yapısal Kriz ve Gidişat – Özgür Orhangazi

“Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu yapısal krizin nedenleri ve olasılıklar üzerine bir tartışma” “Özgür Orhangazi İktisatçı. Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Finansallaşma, finansal krizler ve dünya ekonomisinde tekelleşme eğilimleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Son kitabı ‘Türkiye Ekonomisinin Yapısı: Sorunlar, kırılganlıklar ve kriz dinamikleri’ başlığıyla yayınlanmıştır.” Dersin tekrarını aşağından izleyebilirsiniz.

97. Dayanışma Dersi: Dramatik Evrene Yolculuk: Fikirden, senaryoya dramatik kurmaca evren nasıl kurulur? – Selcan Özgür

Bizi besleyen, etkileyen ve bazen de düşünce akışını tetikleyerek zihnimize üşüşen hikâyeleri izlenebilir kılmak mümkün. Peki ama hangi yöntem ve araçlarla düzene sokarız zihnimizi, kurmaca bir metnin ihtiyaçlarını nasıl belirleriz? Önümüzde dizili duran boş sayfaları, senaryoya nasıl dönüştürürüz? Dersin tekrarını izleyebilirsiniz:

96. Dayanışma Dersi: Batı Avrupa’da Üniversitelerin Dönüşümü (Süreklilikler-Kırılmalar) – Levent Ünsaldı

Türkiye’de üniversitenin, belki de şimdiye dek hiç tanık olunmamış seviyedeki derin krizinde, muhalif düşüncenin, savunma pozisyonunu, liyakat, uzmanlık, uluslararası sıralama, indeksli yayın gibi hatlar üzerinden kurması anlaşılırdır. Fakat tüm bu söylem, “nasıl bir üniversite ve ne için” sorusunu cevapsız bıraktığı ölçüde, üniversite fikrinin bizzat kendisini ortadan kaldıran dönüşümlere de kapı Devamı…

95. Dayanışma Dersi: Üniversite Özerkliği ve Boğaziçi Üniversitesi Direnişi – Can Candan

Moderatör: Betül Havva Yılmaz 2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne cumhurbaşkanı tarafından yeni bir rektör atanması ile birlikte başlayan ve ‘Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz’ sloganı etrafında örülen üniversite özerkliği, akademik özgürlükler ve demokrasi mücadelesi 10 aydır aralıksız devam ediyor. Üniversite özerkliği nedir, neden önemlidir? Boğaziçi Üniversitesi direnişi üniversite özerkliği konusunda bize neler Devamı…

94. Dayanışma Dersi: Barış İçin Akademisyenler, Bir Durum Değerlendirmesi – Esra Başbakkal, Ali Çuvalcı

Dayanışma derslerimiz devam ediyor. Esra Başbakkal ve Ali Çuvalcı Barış İçin Akademisyenler sürecinde imzadan sonra yaşananlar üzerine değerlendirmelerini paylaştılar. NE OLDU? Değerlendirmenin ana başlıkları şöyledir: 1- İdare disiplin soruşturması 2-Savcılık ceza soruşturması 3- İdari uzaklaştırma 4-İdari sözleşmenin yenilenmemesi 5- Yürütmeyi durdurma ve iptal kararları 6- İhraçlar 7- Döner sermaye ve Devamı…

93. Dayanışma Dersi: Sınırlarda Yaşamak (Türkiye’den Almanya’ya Sınır Pratikleri, Göç ve Mülteciler) – Burcu Toğral

93. dayanışma dersimizde Burcu Toğral ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya uzanan yolda sınır pratiklerini, göçü ve mültecileri tarihsel ve güncel gelişmeler ışığında konuştuk. Bunu yaparken, öncelikle, sınırı bir uzam, süreç ve sosyal bir kurum olarak ele alıp, söylemsel ve materyal sınır pratiklerini mercek altına aldık. Göçün güvenlikleştirilmesini, militarize ve teknolojik pratiklerle Devamı…

92. Dayanışma Dersi: Türkiye’de Siyasetin Güncel Dinamikleri ve Sokağın Çağrısı – Yücel Demirer

Eskişehir Okulu tarafından düzenlenen Regresyon Tartışmaları serisinin son oturumunda Türkiye’de dönüşen siyasetin temel dinamikleri değerlendirildi. Dünya düzleminde giderek genişleyen ve Türkiye’deki etkisi katmerlenerek artan otoriter bir ortamda, siyasal özne ve siyaset yapma biçimlerinin dönüşümüne mercek tutuldu. Siyasal belirsizlik, sürecin öngörülemezliği, popülizminin yükselişi, yabancı karşıtlığının artışı ve kazanılmış hakların geriye gitmesiyle Devamı…

91. Dayanışma Dersi: AİHM’in Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu – Benan Molu

Regresyon Tartışmaları serisinde Benan Molu ile birlikteydik. “Bir adam kaç kez başını çevirebilir ve görmüyormuş gibi davranabilir?” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın bir daha totaliter rejimlerle karşılaşmaması için hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, taraf devletlerin “iyi niyetle” hareket ettikleri karinesine aykırı olarak, Devamı…