Ertuğrul Uzun

ERTUĞRUL UZUN

[email protected]

EĞİTİM

Lisans: Ankara Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi, 1999

Yüksek Lisans: “Human Rights Policy of the Barcelona Process”, Democratization and Human Rights, University of Malta, Malta, 2001

Doktora: “Hukukun Göstergebilimsel Analizi”, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Eskişehir, 2006

DİL

Türkçe: Anadil

İngilizce: Okuma: Çok iyi Yazma: Orta Konuşma: Orta

YÜKSEK LİSANS TEZİ

“Human Rights Policy of the Barcelona Process”, 2001

DOKTORA TEZİ

“Hukukun Göstergebilimsel Analizi”, 2006

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 • Uzun, Ertuğrul. “Robert Alexy’nin Hukuki Argümantasyon Teorisinde Hukuki Tartışma Kuralları”, Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, ss. 13-52, 2010.
 • Uzun, Ertuğrul. “Kriminoloji Tarihinde Klasik ve Pozitivist Okullar”, Ceza Hukuku Dergisi, ss. 117-153, 2009.
 • Uzun, Ertuğrul. “Yargıtay Kararlarından Örneklerle Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Zafiyeti”, Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, ss. 359-376, 2007.
 • Uzun, Ertuğrul ve Elif Uzun, “Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco de Vitoria”, Uluslararası Hukuk ve Politika, ss. 39-60, 2009.
 • Uzun, Ertuğrul. “John Rawls’un ‘Orijinal Pozisyon’u ya da ‘Cilalanmış’ Toplumsal Sözleşme Kuramı”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, ss. 223-38, 2004.
 • Uzun, Ertuğrul. “İngiliz Analitik Hukuk Teorisi ve John Austin”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 1-24, 2003.
 • Uzun, Ertuğrul. “Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 1-32, 2003.
 • Uzun, Ertuğrul. “Alf Ross’un ‘Geçerli Hukuk’ Anlayışı Üzerine Bir Eleştiri”, Prof.Dr.Mehmet Akad’a Armağan, Ed.: B.V. Dinçkol vd., İstanbul: Der Yayınları, 2012, ss. 893-913.
 • Uzun, Ertuğrul. “Aulis Aarnio’nun Hukukî Muhakeme Teorisinde Hukukî Yorumların Doğruluk Ölçütleri”, Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C. 7, S. 18, 2011, ss. 95-120.
 • Uzun, Ertuğrul. “Yorumu Hukuktan Kurtarmak”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/2, ss, 227-63, 2016.

BASILI KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Uzun, Ertuğrul. “Kurallar, Devlet ve Hukuk”, Hukukun Temel Kavramları, Ed.: Ufuk Aydın, Elvan Sütken, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, ss. 2-26.
 • Uzun, Ertuğrul. “Hukukun Uygulanması”, Hukukun Temel Kavramları, Ed.: Ufuk Aydın, Elvan Sütken, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012, ss. 28-55.
 • Uzun, Ertuğrul. Akıl Tutkunu Hukuk – A. Peczenik’in Hukuki Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2010.
 • Uzun, Ertuğrul. Hukuk Göstergebilimi, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2007. Yeniden basımı: İstanbul, Nora, 2017.
 • Uzun, Ertuğrul. Hukuk Metodolojisi – Ders Kitabı, Türkiye Adalet Akademisi, 2014.
 • Uzun, Ertuğrul. Hukuk Metodolojisinin Sorunları, Nora, 2017.
 • Uzun, Ertuğrul. “Ahlaksızlığın Cezalandırılması: Devlin-Hart Tartışması”, H.L.A. Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı, Ed.: Sercan Gürler, İkinci Baskı, Tekin Yayınevi, ss. 63-99, 2017.
 • Uzun, Ertuğrul. “John Austin: Analitik Pozitivizm”, Çağdaş Hukuk Düşüncesi, İkinci Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 11-27, 2017.
 • Uzun, Ertuğrul. “Amerikan Hukukî Realizmi”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, İkinci Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 75-90, 2017.
 • Uzun, Ertuğrul. “İskandinav Hukukî Realizmi”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, İkinci Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 91-112, 2017.
 • Uzun, Ertuğrul. “H.L.A. Hart: Kurallar Sistemi Olarak Hukuk”, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, İkinci Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 139-166, 2017.

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BASILAN TEBLİĞLER

 • Uzun, Ertuğrul. “Düzenin Kollayıcısı Olarak Yargıç: Reis Bey Yaşıyor mu?”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Edebiyat Paneli (19 Ekim 2012), Varlık, C. 80, S. 1263, Aralık 2012, ss. 17-20.
 • Uzun, Ertuğrul. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V konferansı dahilinde “HFSA-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi25” bildiri kitapçığındaki “Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir?-Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi”, ss. 72-96 , İstanbul, Türkiye, 13-17 Eylül 2010.
 • Uzun, Ertuğrul. Anlam Kongresi-ODTÜ Felsefe Günleri konferansı dahilinde “Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler” bildiri kitapçığındaki “Yapısalcı Hukuk Göstergebilimi ve Hukukta Anlam Yaratılması”, 343-354 pp., Ankara, Türkiye, Aralık 2008.
 • Uzun, Ertuğrul. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-IV konferansı dahilinde “HFSA-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi-22” bildiri kitapçığındaki “Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yersizliği””, 11-25 pp., İstanbul, Türkiye, 25-29 Ağustos 2008.
 • Uzun, Ertuğrul. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-III konferansı dahilinde “HFSA-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi-16” bildiri kitapçığındaki “Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak”, 343-350 pp., İstanbul, Türkiye, 7-9 Eylül 2006.

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER

 • Uzun, Ertuğrul. “Hukuk Mantığının Sorunları: Yargı Kararlarının Doğruluğu Sorunu”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2010, Ankara: Ankara Barosu Yayını, 2011, ss. 177-189

DERGİ ve KİTAPLARDA YAYIMLANAN ÇEVİRİLER

 • Feteris, Eveline T. Hukuki Argümantasyonun Temelleri, Çev.: Ertuğrul Uzun, İstanbul: Paradigma, 2010.
 • Bix, Brian. “Doğal Hukuk: Modern Gelenek”, Çev.: Ertuğrul Uzun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 2, 2004, ss. 291-343.
 • Olivecrona, Karl. “Realizm ve İdealizm: Hukuk Felsefesindeki Temel Sorun Hakkında Bazı Görüşler”, Türkçesi: Ertuğrul Uzun, Prof.Dr.Mehmet Akad’a Armağan, Ed.: B.V. Dinçkol vd., İstanbul: Der Yayınları, 2012, ss. 1013-24.
 • Kelsen, Hans. “Yorum Teorisi Üzerine”, Çev.: Melike Belkıs Aydın ve Ertuğrul Uzun, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 5, Eylül-Ekim 2014, ss. 45-51.
 • Kelsen, Hans. Saf Hukuk Kuramı, Çev.: Ertuğrul Uzun, Nora, 2016.
 • Hart, H.L.A. “Pozitivizm ve Hukuk ile Ahlakın Ayrılması”, H.L.A. Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı, Ed.: Sercan Gürler, İkinci Baskı, Tekin Yayınevi, ss. 101-152, 2017.
 • Atienza, Manuel. Hukukta Argümantasyon, Çev.: Ertuğrul Uzun, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 4, Temmuz-Ağustos 2014, ss. 16-20.
 • Smits, Jan M. “Hukuk ve Disiplinlerarasılık: Hukuk Araştırmalarının Kaçınılmaz Normatifliği Üzerine”, Çev.: Ertuğrul Uzun, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 6, Kasım-Aralık 2015, ss. 59-68.

EDİTÖRLÜKLER

 • Uzun, Ertuğrul (Ed.). Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, İkinci Baskı, İstanbul: İthaki Yayınları, 2017.

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 21.11.197

Medeni Hal: Evli

Lisans: Ankara Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi, 1999

YL: “Human Rights Policy of the Barcelona Process”, Democratization and Human Rights, University of Malta, Malta, 2001

Doktora: “Hukukun Göstergebilimsel Analizi”, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Eskişehir, 2006

Çalışma alanı: Hukuk Felsefesi, Hukuk Metodolojisi

İletişim adresi bilgisi: [email protected]