Fidan Güneş Gürgör

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


KİŞİSEL BİLGİLER
Adı-Soyadı : Fidan Güneş GÜRGÖR KILIÇ

Bildiği Yabancı Dil : İngilizce

E-posta Adresi : [email protected]

ÖĞRENİM
Doktora : Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı (devam eden)

Lisans : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Lise : Betontaş Yabancı Dil Ağırlıklı Lise

BİLİMSEL İLGİ ALANLARI
Aile Eğitimi, Mesleki Eğitim, Personel Eğitimi, Uygulamalı Davranış Analizi Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

BULUNULAN GÖREVLER


Yerel Düzeyde Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Stratejik Eylem Planı ve Uygulama İşbirliği Protokolü-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çalışma Grubu Üyesi,2013-
Araştırma Görevlisi Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü,2013-2016

Özel Eğitim Farabi Koordinatör Yardımcılığı,2014-2015

Özel Eğitim Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir Uluönder Eğitim Uygulama Okulu 2011-2013

Özel Eğitim Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Bozüyük Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2009-2011

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerle Çalışma
MEB- gelişimsel yetersizliği olan bireylerin tanılanması ve yönlendirilmesi
MEB-orta ve ağır düzeyde olan bireylere birebir ve grup eğitimi
Okul çağındaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklara ve yetişkinlere bire-bir ve grupta öğretim sunma
VIII-ÜYE OLUNAN BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR
ÖZDER-Özel Eğitimciler Derneği

Erken Çocuklukta Müdahale DerneğiDESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
Araştırmacı-“Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum” Projesi-Down Sendromu Derneği/Sabancı Vakfı,2015 (devam ediyor)

Yoğun Erasmus Programı: Doktora Çalışmaları (Sözleşme Numarası 2012/IP/05/CANTERB03).Doktora öğrencisi,Doğu Finlandiya Üniversitesi,Joensue, Finland., 05/06/2014

Eğitimci-Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Montaj İşçiliği Meslek Kazandırma Projesi-Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İŞKUR Meslek kazandırma kursu, 2014, 03/2014

Eğitimci-Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Aşçı Çıraklığı Meslek Kazandırma Projesi-Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İŞKUR Meslek kazandırma kursu, 2014,, 03/2014

Araştırmacı-Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi. TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projesi, 2013

BİLİMSEL YAYINLAR


Bildiriler


b.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Öncül,N.,Aksoy,F.,Acar,Ç.,Yücesoy-Özkan,Ş.,Çolak,A.,Bozkuş Genç,G.,Çelik,S.,Gürgör,F.G.”Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Beklentileri”, XVIII. Uluslararası AMSE-AMCE-WAER Kongresi,2016,Eskişehir
Çolak,A.,Öncül,N.,Gürgör,F.G.”Öğretmen Adaylarının Benzeşim Ortamında Öğretim Yapma Sürecindeki Video Kayıtlarına Dayalı Olarak Kendi Performanslarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi”,XVIII. Uluslararası AMSE-AMCE-WAER Kongresi,2016,Eskişehir
Gürgör,F.G.”Effectiveness of Assistant Cook Training Program for Adults with Developmental Disabilities on Identifying Kitchen Utensils”,8th International Conference-ABAI,2015,Kyoto-Japan
Cavkaytar,A.,Gürgör,F.G.,Aldemir,Ö.,”Yetişkin Engelli Bireylere Mesleki Eğitimde Bir Örnek:Hayatın Tatları-Aşçı çırağı Mesleki Eğitim Projesi”,I.Uluslararası Engellilerin İstihdamı Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri Kongresi,17-19 Ekim 2014,Ankara
Gürgör,F.G.”Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Okuldan Yetişkinliğe Geçiş Süreci”,Uluslararası Otizm Kongresi,14-16 Kasım 2014,Antalya
Gürgör,F.G.”Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Mesleki Eğitimleri”,International Conference on Interdisciplinary Research,2014
Akbey,G.Ö.,Gürgör,F.G.”The Effectiveness of Parent Training Program about Acceptance Process”, 40th ABAI Annual Convention, Chicago (40TH ABAI ANNUAL CONVENTION, CHICAGO), 2014
Aldemir,Ö.,Gürgör,F.G.”Okul Öncesi Eğitimde Personel Eğitimine Genel Bir Bakış”,Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi,3-6 Nisan 2014
Gürgör,F.G.”Okul Öncesi Eğitime Geçiş Sürecine Genel Bir Bakış”,Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi,3-6 Nisan 2014
Düzkantar,A.,Çattık M.,ÜnalF.,Bilgiç,E.,Çelik,S.,Gürgör,F.G.”Adaptation of the Small Steps Early Intervention Program for Blind Children” ,International Society on Early Intervention Regional Conference, 1-3 Temmuz 2013,2013,St. Petersburg


b.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Gürgör,F.G.”Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Video Model Uygulamalarıyla İlgili Alanyazın Taraması”,23.Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Bolu, 30/10/2013
Yalazı,R.,Gürgör,F.G.”Geçmişten Günümüze Engelli Hakları”,5.Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi,Eskişehir,2015
Gürgör,F.G.”Geçiş Süreçlerini Planlamada Aile Katılımı”,24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Edirne,25-27 Eylül 2014
Akbey,G.Ö.,Gürgör,F.G.”Kabul Etme Sürecinde Aile Eğitim Programının Etkililiği”,24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Edirne,25-27 Eylül 2014
Fidan, A., Gürgör, F. G., Görgün, B. ve Tekin-İftar, E. “Otizmli çocukların anne babaları tarafından yürütülen aile eğitimi çalışmalarına genel bir bakış.” ,21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 20-22 Ekim 2011,2011,Gazimağusa, KKTC.


Kitaplar ve/veya Kitap Bölümleri


Gürgör,F.G.,Şahin,C.(2014). “Sorunlarla Başedebilme” Aile Eğitim Rehberi Zihinsel Engelli Çocuklar, Cavkaytar, A. (Ed.) Bölüm 14, s. 179-193. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü. ISBN: 978-605-4628-71-1.
Gürgör,F.G.(2014). “Yaşama Adım Adım:Lise,Mesleki Eğitim ve Yükseköğretim” Aile Eğitim Rehberi Zihinsel Engelli Çocuklar, Cavkaytar, A. (Ed.) Bölüm 9, s. 123-130. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü. ISBN: 978-605-4628-71-1.
Gürgör,F.G.(2014). “Ortaokul” Aile Eğitim Rehberi Zihinsel Engelli Çocuklar, Cavkaytar, A. (Ed.) Bölüm 8, s. 113-122. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü. ISBN: 978-605-4628-71-1.


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER


Kongre organizasyonu


a.1. Uluslararası kongre organizasyonu

  • Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (International Congresson Early Childhood Intervention/ICECI), Düzenleme Kurulu Üyeliği.

a.2. Ulusal kongre organizasyonu
5.Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi Program Kurulu Üyeliği,2015

26.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi,2016

b. Hizmet-içi eğitim programları
Ayvalık İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Seminer, Eğitimci, “ BEP hazırlama ve öğretimsel uyarlamalar”,2015

Antalya Manavgat Eğitici Eğitimi Çalıştayı, Eğitimci, 2016

c. Sanatsal Etkinlikler
Seminer: Özel Eğitimde Müzik Orf Yaklaşımı,2009,Katılımcı.
Seminer:Özel Eğitim ve Okul Öncesinde Drama,2010,Katılımcı.