Kasım Akbaş

KASIM AKBAŞ

[email protected]

EĞİTİM

Lisans: Ankara Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi, 2001

Yüksek Lisans: “Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi”, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Eskişehir, 2005

Doktora: “Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: İstanbul Örneği”, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Eskişehir, 2011

DİL

Türkçe: Anadil

İngilizce: Okuma: Çok iyi Yazma: Çok iyi Konuşma: Çok iyi

Yunanca: Okuma: Temel Yazma: Temel Konuşma: Temel

Almanca: Okuma: Başlangıç Yazma: – Konuşma: –

YÜKSEK LİSANS TEZİ

“Eleştirel Hukuk Çalışmaları”, 2005

DOKTORA TEZİ

“Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: İstanbul Örneği”, 2011

YÖNETİLEN TEZLER

Büyükçalık, Mürüvvet Ece, “Mültecilik ve Sosyal Haklar”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

 • Akbaş, Kasım. “Eleştirel Hukuk Çalışmaları’nda Marksist Toplum ve Hukuk Çözümlemesi Eleştirisi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005/1: 37-62.
 • Akbaş, Kasım. “Bourdieu’nün Toplum Kuramına Genel Bir Bakış: Simgesel Sermayenin Politik Ekonomisi ve Tarihsel Materyalist Perspektif”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, 2004/1-2: 45-55.
 • Akbaş, Kasım. “Sınıf ve Orta Sınıf Tartışmaları Arasında Yaldızlı Yakalılar: Avukatlar İşçileşiyor mu?”, Praksis, 2013/2, Sayı: 32.
 • Akbaş, Kasım. “Friedrich von Savigny: Tarihsel Hukuk Geleneği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 74, Sayı: 1 (2016), ss. 53-72.
 • Akbaş, Kasım ve Şen, İ. Gökhan. “Türkiye’de Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık: Kavram, Uygulama ve Toplumsal Algılar”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, 2013.

BASILI KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Akbaş, Kasım. Hukukun Büyübozumu, İkinci baskı, Ankara: Notabene Yayınları, 2015. (İki baskı yapmıştır)
 • Akbaş, Kasım. “Ronald Dworkin: Pozitivizmin ve Doğal Hukukun Eleştirisinden ‘Bir Yargılama Kuramı’na”, Çağdaş Hukuk Düşüncesi, Üçüncü Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 125-139, 2017.
 • Akbaş, Kasım. “Hukuka Marksist Yaklaşım ya da ‘Marksist Hukuk Kuramı’ “, Çağdaş Hukuk Düşüncesi, Üçüncü Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 39-60, 2017.
 • Akbaş, Kasım. “Hans Kelsen: Hukukun Saf Kuramı”, Çağdaş Hukuk Düşüncesi, Üçüncü Baskı, Ed. Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki Yayınları, ss. 23-38, 2017.
 • Akbaş, Kasım. “Ronald Dworkin maddesi”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 4, Yayıma hazırlayan: Ahmet Cevizci, İstanbul: Ebabil Yayıncılık, 2006.
 • Akbaş, Kasım, “Hukuk, Medya ve Toplum: Medyada Sunulan Şiddete İlişkin Hukuksal Bir Çerçeve”, Medyada Şiddet Kültürü, Ed.: Ömer Özer, İstanbul: Literatürk Yayınları, 2010.
 • Akbaş, Kasım, “Sovyet Anayasal Gelişmeler Tarihi”, Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II, Ed.: Yalçın Bürkev, Metin Özuğurlu Yasemin Özdek, Ersin Vedat Elgür, Ankara: Notabene Yayınları, 2011
 • Akbaş, Kasım, “Hukukun Sefaleti”, Liberal Hukukun Sınırları, Ed. Bora Erdağı, Ankara: Notabene Yayınları, 2015

ULUSAL PROJE

 • Akbaş, Kasım (Araştırmacı). Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: İstanbul Örneği. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. No: 091121, 16/04/2009
 • Akbaş, Kasım (Yürütücü-Araştırmacı). Klinik Hukuk Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Akbaş, Kasım (Yürütücü) ve Şen, İ. Gökhan. Türkiye’de Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık: Kavram, Uygulama ve Toplumsal Algılar. Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Projeleri.
 • Akbaş, Kasım (Yürütücü). Hukuk Fakültelerinde İnsan Hakları Öğretimi Araştırması. Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Projeleri.
 • Akbaş, Kasım (Araştırmacı). Hukuk Fakültesi Alt Yapı Projesi

ULUSLARARASI PROJE

 • Akbaş, Kasım (Araştırmacı). Türkiye’de Sivil Toplum Araştırma Projesi. Johns Hopkins Üniversitesi ile ortak Anadolu Üniversitesi projesi

ULUSAL HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Akbaş, Kasım. “İşkence İnsanlık Suçudur; Hâlâ!”, Günışığı Hukuk Dergisi, S. 20, 2004, ss. 24-25.
 • Akbaş, Kasım. “‘Bedenine Sahipsin’ ya da ‘Bedenime Sahip Olabilirsin Ama Ruhuma Asla!”, Günışığı Hukuk Dergisi, S. 27-28, 2005, ss. 46-47.
 • Akbaş, Kasım. “Ronald Dworkin: Hart’ın Hukuk Anlayışının Eleştirisi”, Günışığı Hukuk Dergisi, S. 20, 2004, ss. 40-41.
 • Akbaş, Kasım. “Aklını Başına Devşirme Süreci Olarak Yargılama”, Günışığı Hukuk Dergisi, S. 17-18, 2004, ss. 24-25.
 • Akbaş, Kasım. “Modern Devlet ve Cezalandırma”, Günışığı Hukuk Dergisi, S. 5-6, 2003, ss. 13-15.
 • Akbaş, Kasım. “Eskişehir Barosuna Kayıtlı Avukatlara İlişkin Çeşitli Göstergeler, Analizler ve Yorumlar”, Eskişehir Barosu Dergisi, S. 8, 2005, ss. 1-34.
 • Akbaş, Kasım. “Piyasa Ahlâkı ve Kanunadamlarının Ruhu Üzerine”, Eskişehir Barosu Dergisi, S. 7, 2005, ss. 1-8.
 • Son yıllarda artarak devam ettiğinden ve takip edilemeyecek kadar çok sayıda bulunduğundan en eski örnekler konulmuştur.

ULUSAL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BASILAN TEBLİĞLER

 • Akbaş, Kasım. “Hukuk Eleştirisi ve Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Gündemi”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu III, 7-9 Eylül 2006, Yayım: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 16, 2007, ss. 351- 364.
 • Akbaş, Kasım. “İdeoloji Olarak Hukuk”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu II 2004, Yayım: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 15, 2006, ss. 87-95.
 • Akbaş, Kasım. “Ders Kitaplarındaki Hukuk Sosyolojisi”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Öğretimi Kolokyumu, 17-18 Kasım 2007, Yayım: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 18, 2008, ss. 177-207.
 • Akbaş, Kasım. “Eleştirel Hukuk Çalışmaları ve Modern Hukukun Üç Tabusu” Aydınlanma ve Hukuk: Modern Hukukun Sorunları Bağlamında Türkiye’de Hukuk, Yayıma hazırlayan: Levent Köker, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2008.
 • Akbaş, Kasım. “Yaldızlı Yakalılar: Avukat Emeğinin Niteliğine İlişkin Bir Giriş Önerisi”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu IV, 25-28 Ağustos 2008, Yayım: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 19, 2010, ss. 23- 38.
 • Son yıllarda artarak devam ettiğinden ve takip edilemeyecek kadar çok sayıda bulunduğundan en eski örnekler konulmuştur.

ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER

 • Akbaş, Kasım. “Breaking the Wall: Philosophy of Law Courses for Everyone; Anytime and Anywhere”, 23rd World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Krakow/ Polonya, 1-6 Ağustos 2007. [Yayımlandı]
 • Akbaş, Kasım. “A Frame for the Features of Legal Profession in Turkey”, Annual Meeting of Law and Society Association, Berlin/ Almanya, 25-28 Temmuz 2007. [Özet Yayımlandı]
 • Akbaş, Kasım. “Judicial Control of Constitutionality of Laws in Turkey”, Annual Meeting of Law and Society Association, Baltimore/Maryland ABD, 6-9 Temmuz 2006. [Özet Yayımlandı]
 • Yalnızca birkaç örnek sunulmuştur.

DERGİ ve KİTAPLARDA YAYIMLANAN ÇEVİRİLER

 • Kennedy, Duncan. “Antonio Gramsci ve Hukuk Düzeni [Antonio Gramsci and Legal System]”, Çev. Kasım Akbaş, Mülkiye, 257: 175-180, 2007.
 • Varga, Csaba. “Macaristan’da Hukuk Felsefesi Öğretiminin Felsefesi”, Çev. Kasım Akbaş, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 1811-27, 2008.
 • Kelsen, Hans. “Norm ve Değer [Norm and Value]”, Çev. Kasım Akbaş. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 15: 64-69, 2006.
 • Kelsen, Hans. “Saf Hukuk Kuramı Nedir? [What is Pure Theory of Law]”, Çev. Kasım Akbaş. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 15: 56-63, 2006.
 • Douzinas, Costas. “İnsan Hakları ve Postmodern Ütopya”, Çevirenler: Rabia Sağlam ve Kasım Akbaş. Birikim Dergisi, S. 268-269, Ağustos 2011, ss. 122-136.
 • Douzinas, Costas. Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları. Çevirenler: Rabia Sağlam ve Kasım Akbaş. Ankara: Notabene Yayınları, 2015.
 • Stefancic, Jean ve Richard Delgado. Avukatlar Nasıl Yolsan Çıkar? Çeviren: Kasım Akbaş. Ankara: Notabene Yayınları, 2012.
 • Douzinas, Costas. İnsan Hakları ve İmparatorluk. Çevirenler: Kasım Akbaş ve Rabia Sağlam. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.

YAYIMLANMAMIŞ TEBLİĞLER

 • Son yıllarda artarak devam ettiğinden ve takip edilemeyecek kadar çok sayıda bulunduğundan örnek konulmamıştır.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK

 • Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie (IVR), (Uluslararası Hukuk Felsefesi ve Toplumsal Felsefe Derneği) 2007’den itibaren
 • Law and Society Association (LSA), (Hukuk ve Toplum Derneği) 2006’den itibaren

EDİTÖRLÜKLER

 • Braverman, Harry, Emek ve Tekelci Sermaye, Çev.: Çiğdem Çidamlı, Editör: Kasım Akbaş, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2008
 • Son yıllarda artarak devam ettiğinden ve takip edilemeyecek kadar çok sayıda bulunduğundan en eski örnekler konulmuştur.

DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VE TASARIMA YÖNELİK ETKİNLİKLER

 • Avrupa Birliği Erasmus Programı Öğrenci Değişim Bursu, National and Kapodistrian Uni. of Athens, Yunanistan, Eylül 2005/Şubat 2006
 • Aristotle University of Thessaloniki, Dil Kursu, Ağustos 2005
 • Avrupa Birliği Erasmus Programı Personel Değişim Bursu, Mycolas Romeris University, Litvanya, 09.05.2011-13.05.2011
 • Akbaş, Kasım, “Sosyal Bilimlerde Arayışlar: Yurttan Sesler Sempozyumu”, Davetli Konuşmacı, Ankara Üni. SBF, Ankara 2-3 Mayıs 2007
 • Akbaş, Kasım, “Medya ve Etik III. Sosyoloji Sempozyumu”, Davetli Konuşmacı, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu, Bursa, 3-5 Kasım 2010
 • Akbaş, Kasım, “Aydınlanma ve Hukuk: Modern Hukukun Sorunları Bağlamında Türkiye’de Hukuk Sempozyumu”, Davetli Konuşmacı, İstanbul, 30 Kasım-1 Aralık 2007
 • Akbaş, Kasım, “İnsan Hakları Paneli” Katılımcısı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 18-24 Ekim 2004
 • Akbaş, Kasım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eğitim Programı, Konuşmacı, Eskişehir, 04.06.2004
 • Akbaş, Kasım, Anadolu Üniversitesi AGP01 Öğrenme Çevrelerinin Tasarımı Semineri katılımcısı, Eskişehir
 • Akbaş, Kasım, Jean Monnet Projesi Avrupa Birliği Eğitim Programı, Eskişehir, 5.3.2004-31.5.2004
 • Akbaş, Kasım, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı Konuşmacı, Eğitmen, 2004

BİLİMSEL ÖDÜL

Akbaş, Kasım. Türk Sosyal Bilimciler Derneği 2009-2011 Genç Sosyal Bilimciler Ödüllleri, Kitap ve Makale Kategorisi Mansiyon Ödülü (“Hukukun Büyübozumu” adlı kitabı ile)

Akbaş, Kasım ve Şen, İ. Gökhan. Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü İnsan Hakları Araştırmaları Mükemmellik Ödülü, 2014.

ATIFLAR ve HAKKINDA YAPILAN YAYIMLAR

 • Son yıllarda artarak devam ettiğinden ve takip edilemeyecek kadar çok sayıda bulunduğundan örnek konulmamıştır.

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi: 01.01.1979

Medeni Hal: Evli