Kıvılcım Turanlı

KIVILCIM TURANLI

[email protected]

EĞİTİM

Lisans: Ankara Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi, 2001

Yüksek Lisans: “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuğun Ekonomik Sömürüden Korunma Hakkı”, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Eskişehir, 2004

Doktora: “Barış Hakkı ve Hayata Geçirilmesi”, Anadolu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü, Eskişehir, 2011

Kitap ve Kitap Bölümleri

Barış Hakkı ve Hayata Geçirilmesi, XII Levha Yayınları, İstanbul- 2012.

“Halkların Hakları”, Hak Mücadeleleri içinde, Notabene Yayınları, Ankara-2011.

“Barış Hakkı”, Yeni Kuşak İnsan Hakları içinde, TODAİE Yayınları, Ankara-2013.

“Edebiyatın İyi Kötü Tanıklığı”, Edebiyat, Hukuk ve Sair Tuhaflıklar içinde, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara-2015

Editörlük

Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı I, Ülkü Ofset, Eskişehir-2014.

Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı II, (Ed. Tolga Şirin ile), Ülkü Ofset, Eskişehir-2015.

Makaleler

“Mother, Civil Servant, Woman!” Review of Public Administration, Sayı 1/3, Yıl: Eylül/2007

“Mülteci ve Çocuk Olmak” Toplum ve Hekim, Cilt 22, Sayı 5, Eylül-Ekim 2007

“Biraz Nefes Almak” Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2,Aralık 2014

“Savaş: Çocuk Oyunu”, Birikim, Nisan-2005, Sayı: 192