Osman Şişman

5 Nisan 1979, İzmir

Eğitim
Lisans: ODTÜ Felsefe Bölümü, 2003

Yüksek Lisans: ODTÜ Endüstrı̇ Ürünlerı̇ Tasarımı Bölümü, 2005
Yüksek Lisans Tezi: “Endüstrı̇ Ürünlerı̇ Tasarımı İçin Etik”, 30.12.2005

Yabancı Dil: İngilizce

Mesleki Deneyim:


2018-2022 Kurucu, Editör, Çevirmen, Kitap Tasarımcısı, Dizgici, Yort Kitap
2005-2017 Okutman, Anadolu Üniversitesi
2005-2017 Misafir Öğretim Görevlisi, ODTÜ, Gazi Ü., Eskişehir Osmangazi Ü.
Yürütülen Dersler: Endüstriyel Tasarım Tarihi, Kültür ve Tasarım, Tasarım Kuramları, İmge ve Felsefe: Sinema Öğrencileri İçin Beşeri Bilimlere Giriş, Tasarım Eleştirisi: Tasarım Kuramında Güncel Meselelere Eleştirel Yaklaşımlar, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi

Akademik Yayınlar


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Şişman, O. “Utopia and Convention: Observations of a Jury Member in an Architecture Competition”, 5th International Conference on The Image, Freie Universitat, Berlin, 2014

Şişman, O. ve A. Özdemir, “Cinematic Experience by Contemporary Design Tools”, Second International Conference on the Image, Commonground Publishing, San Sebastian, 26-27 September 2011

Şişman, O., C. E. Ünlü ve H. Kaygan, “Fate of Turkish Traditional Crafts: A Case of Economic, Legal and Political Marginalization”, Making Futures: The crafts in the context of emerging global sustainability agendas, Plymouth College of Art, 17-18 September 2009

Şişman, O., “Representing ‘People’: Notes on Contemporary Political Art in Turkey through Delier’s and Arıkan’s Works”. 4th International Conference on Arts in Society, CommonGround Publishing, Venice, 28-31 July 2009

Şişman, O. ve H. Kaygan, “‘Cheapness is not a Sense, George!’: An Economic Critique of Design and Emotion Discourse”, Dare to Desire: Design and Emotion 2008 Conference, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2008

Şişman O., “Designer’s Metis”, EAD’07 European Academy of Design 7th Design Conference, Dancing with Disorder: Design, Discourse, Disaster, İzmir, 2007

Güvenç K., O. Şişman ve N. Öztürk, “Non-Basic Design or the Compass Never Resembles the Circle It Draws”, Wonderground: Design Research Society International Conference 2006, Proceedings of the Conference, 153, Lisbon, Portugal, 2006

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Şişman, O. “Emeğin Tahayyülü: Türkiye’de Tasarım Emeği Üzerine Bir Eleştirel Çözümleme”, UTAK Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, ODTÜ, Ankara. UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, der. Pınar Kaygan ve Harun Kaygan, 2014

Şişman, O.,”Müze ve Gerçeklik”, Yeni Bir İlişki: Tasarım Tarihi ve Sanal Tasarım Müzesi, Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları 5, 17-18 Mayıs 2012, Yaşar Üniversitesi,
İzmir, 2012

Şişman, O. “Tasarımın Vicdanı (!)”, 4. Ulusal Tasarım Kongresi: Tasarım veya Kriz Bildiri Kitabı, İTÜ, 8-9 Ekim 2009

Şişman, O., “Tasarımın Akademik Alanda İnşası: Mimarlıkla Endüstri Ürünleri Tasarımı Arasındaki Söylemsel Çatışmanın Çözümlemesi”, 4T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu 3. Toplantısı: Kim(lik)leri Tasarlamak, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2008

Şişman O., “Tasarım Etiği”, III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak, Bildiri Kitabı, 191-200, İstanbul, 2006

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler


Şişman, O., Photo Graphos, 2019, Yort Kitap, Eskişehir


Şişman, O., “Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı: Bir Söylemsel Çatışmanın Çözümlemesi”, Codex 1, Mimarlık Kitaplığı, ESOGÜ Mimarlık Bölümü, 34-51,
Eskişehir, 2011

Şişman, O., “Estetik ve Siyaset: ‘Sol’ İmge ve Özne”, der. Armağan Öztürk, Yeni Sol Yeni Sağ içinde, Phoenix Yayınları, Ankara, 2010
Şişman, O. “‘Bir Yıldız Kayıyor!’: Slavoj Zizek’in Türkiye Kültür Sahnesindeki Yükselişi ve Düşüşü”, der. Armağan Öztürk, Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler içinde, Dipnot Yayınları, Ankara, 2008


Çeviriler


Kitaplar


Fox, D., Gösterişçilik, İngilizceden çeviren: Osman Şişman, İthaki, 2022 (hazırlanıyor)
Kessler, F., T. Barnard, L. Le Forestier, Mizansen/Dekupaj/ Montaj, İngilizceden çevirenler: Bilge Demirtaş, Can Gündüz, Osman Şişman, Yort Kitap, 2021
Şentürk, L. (der.), 199+: POMİ’den Sonra Mimarlık, Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye çeviri: Osman Şişman, Yort Kitap, 2020
Meillassoux, Q., Bilimkurgu ve Bilimdışı Kurmaca, İngilizceden çeviren: Osman Şişman, Yort Kitap, 2020
Birth, K. K., Zaman Körlüğü: Öteki Zamansallıkları Algılama Sorunu, İngilizceden çeviren: Osman Şişman, Islık Yayınları, 2020
Weeks, A.L., İlk Bolşevik: Piyotr Tkaçev, İngilizceden çeviren: Osman Şişman, Verba, 2019
Berardi, F. B., Gelecekten Sonra, İngilizceden çevirenler: Osman Şişman, Sinem Özer, Otonom Yay., 2014
Şentürk, L., POMİ: Studio for Potential Architecture, A Decade of a Design Studio, (English Texts: Osman Şişman and Başak Güçyeter), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları [POMİ: Potansiyel Mimarlık İşliği, Bir Tasarım Stüdyosunun On Yılı (İngilizce Metinler: Osman Şişman, Başak Güçyeter)]
Makaleler ve Kitap Bölümleri
Harris, I., “Budist Dünyalar”, Duara, Murthy ve Sartory (der.) Küresel Tarih Düşüncesi içinde, Islık Yayınları, 2021
Keirstad, T., “Ortaçağ Romansı: Japonya’nın Erken Modern Döneminde Geçmişin Keşfi”, Duara, Murthy ve Sartory (der.) Küresel Tarih Düşüncesi içinde, Islık Yayınları, 2021
Deamer, P. “Yüzeyleri Yapılaştırmak: Beyazlar’ın Mirası”, Mimari Biçimcilik, 2. Kitap: Çeviri Metinler, der. Hakan Anay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2012

Krauss, R. “Hermenötik Hayaletin Ölümü: Peter Eisenman’ın Yapıtında Göstergenin Maddileşmesi”, Mimari Biçimcilik, 2. Kitap: Çeviri Metinler, der. Hakan Anay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2012
“Gözetim Toplumu”, Codex 2, 188- 198, Mimarlık Kitaplığı, ESOGÜ Mimarlık Bölümü, Eskişehir, 2012
Xenakis, I., “La Tourette Manastırı”, Codex 2, 80-87, Mimarlık Kitaplığı, ESOGÜ Mimarlık Bölümü, Eskişehir, 2012

Onaner, C. ve G. Stanishev, “Sanatta Yeni ve Minör Kimlik”, Codex 1, Mimarlık Kitaplığı, ESOGÜ Mimarlık Bölümü, 10-23, Eskişehir, 2011

Van Schaik, L., “İdeogram: Türkiye Mimarlık Sahnesi”, Codex 1, Mimarlık Kitaplığı, ESOGÜ Mimarlık Bölümü, 2, Eskişehir, 2011

Kin Yuen, W., “Uzamların Kıyısında: Blade Runner, Ghost in the Shell ve Hong Kong’un Kentsel Uzamı”, Underground Poetix, Sayı 5, Altıkırkbeş Yayın,
İstanbul, 2010
Weizman, E. “Duvardan Geçmek: Kent Planlama Eylemi Olarak Askeri Operasyon”, Arredamento Mimarlık Dergisi, Ekim 2009

Torch, C., “Karadeniz/Kuzey Denizleri (Black/North SEAS)”, Doxa: Mekân,Tasarım, Eleştiri Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, ss. 50-55, Ekim 2006

Van Schaik L., “Phaidon Mimarlık Ansiklopedisi’nin Mimarlık Söylemine Etkisi Üzerine Düşünceler”, Doxa: Mekân,Tasarım, Eleştiri Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, ss. 128-129, Ekim 2006
Sikiaridi E. ve F. Vogelaar, “Kimlikyoğunluk”, Doxa: Mekân,Tasarım, Eleştiri Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, ss. 42-49, Ekim 2006


Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Şişman, O., “Minnet ve Körlük”, Birikim Dergisi, Sayı: 373, 2020
Şişman, O., “Anında görüntü: Instagram hemşehriliği”, Birikim Dergisi, Sayı: 356, 2018
Şişman, O. “Sanat Sokağı”, Üretim Bandı, No:1, ss. 7-9, Eylül 2015, Eskişehir, 05/09/2015

Şişman, O. “Ütopya ile Yıkım Arasında Tasarım: Bir Dize + Beş Fragman”, ODTÜLÜ Dergisi, No: 53, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
Şişman, O. “İnovasyon, Maliyet, Öjenik Tasarım, Tasarım Etiği, Arayüz, Yaratıcılık: Sapkın Tasarım Sözlükçesi XIII”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, İstanbul: Puna Yay., Aralık 2013-Ocak 2014
Şişman, O. “Ambalaj Tasarımı: Sapkın Tasarım Sözlükçesi XII”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, İstanbul: Puna Yay., Kasım 2013
Şişman, O. “Katılımcı Tasarım, Tasarım ve (Biyo)politika: Sapkın Tasarım Sözlükçesi XI”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, İstanbul: Puna Yay., Ekim 2013
Şişman, O. “İsyan Teknolojisi: Tasarım, Teşhir, (Biyo)Politika”, Arredamento Mimarlık Dergisi, İstanbul: Boyut Yay., Ekim 2013
Şişman, O. “Eko-Tasarım, Emo-Tasarım, Tasarım Aktivizmi: Sapkın Tasarım Sözlükçesi X”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Eylül 2013
Şişman, O. “Stüdyo, Eskiz, Tasarım Aktivizmi: Sapkın Tasarım Sözlükçesi IX”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Temmuz- Ağustos 2013
Şişman, O. “Modacı Mimarlar için Cinayet Dersleri”, Arredamento Mimarlık Dergisi, İstanbul: Boyut Yay., Haziran 2013
Şişman, O. “Doğa, Kültür: Sapkın Tasarım Sözlükçesi VIII”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Haziran 2013
Şişman, O. “Stilizasyon, Ambalaj Tasarımı, Tasarım Merkezi: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-VII”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Mayıs 2013

Şişman, O. “Mimarın Yurdu”, Arredamento Mimarlık Dergisi, İstanbul: Boyut Yay.
Nisan 2013
Şişman, O. “Zanaat: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-VI”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Nisan 2013
Şişman, O. “Etkileşim, Teknik Çizim, Türk Tasarımı, Tasarım Bilinci: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-V”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Mart 2013

Şişman, O. “Atölye, Çapak, Nesne, Kullanılabilirlik: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-IV”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Şubat 2013
Şişman, O. “Konut Benim Neyim Olur?” Betonart, Sayı 35, 24-27, İstanbul, 2012

Şişman, O. “Ergonomi, Kullanıcı Merkezlilik, Engelliler İçin Tasarım: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-III”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Aralık 2012-Ocak 2013

Şişman, O. “Tasarım Bienali, Modernist Tasarım: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-II”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Kasım 2012
Şişman, O. “Sapkın Tasarım Sözlükçesi, Ürün Anlambilimi, Herkes İçin Tasarım: Sapkın Tasarım Sözlükçesi-I”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Depo Yay., Ekim 2012
Şişman, O. ve Ö Sarıyıldız, “Leyla Konuşsun, Katolar Sussun”, Express Dergisi, Kasım 2011
Şişman, O., “Sapkın Ölçeğin Sökümü: Bir Modulor Analizi”, Betonart, Sayı 30, İstanbul, 2011

Şişman, O., “pan.or.ama”, Underground Poetix, Sayı 5, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 2010

Sergiler


Şişman, O., #blackandwhite, Fotoğraf Sergisi, Kedd, Eskişehir, 2021
Şişman, O., Devlet ve Tabiat, Fotoğraf Sergisi, Hey Joe, Eskişehir, 2017
Şişman, O. ve A. Elitok, Turist Bakışı, Fotoğraf Sergisi, 5-17 Nisan 2016, Değartlab, Eskişehir
Şişman, O. “Photo-graphos”, Üretim Bandı Karma Sergisi, 9. Pişmiş Toprak Sempozyumu, 5-20 Eylül 2015,
Eskişehir

Projeler


B.R.A.W.E., Eldem Sanat Alanı, Yort Kitap, Aurora Community Center, Bankito Fesztival, AZVLM, Vaha: 2021-2022
Corona Anıtı / Corona Monument, Eskişehir Okulu, Eldem Sanat Alanı, Yort Kitap, Vaha: 2020-2021
Belgeseller
Şişman, O., M. Kocaman, A. Elitok, B. Demirtaş ve C. Gündüz, Ölü ve de Diri: Kasaplar Deresi Üzerine Bir Belgesel, Belgesel, 2015
Şişman,O. ve M. E. Üreyen, Tekstil Mühendisleri Odası Belgeseli, Belgesel, 2014

Şişman, O. ve Ö. Sarıyıldız, İşte Böyle, Belgesel, 2012

Ödüller


2012, Jüri Özel Ödülü, İşte Böyle, 6. Uluslararası Kent ve Mimarlık Filmleri Festivali, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 07.10.2012


2012, Mansiyon, İşte Böyle, Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Mansiyon Ödülü, 24.06.2012

2012, Yılmaz Güney Onur Ödülü, Sinema Ödülleri, Belgesel Dalı, İşte Böyle, 2. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat
Festivali, 16.03.2012

2012, En İyi Belgesel Ödülü, İşte Böyle, Dağ Filmleri Festivali, 2. Doğa Filmleri Yarışması, 07.03.2012

TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Araştırma Programı, 29.09.2010