Pelin Yalçınoğlu

Pelin YALÇINOĞLU

[email protected]

EĞİTİM

Doktora 2007 Ohio State Űniversitesi, Öğretim ve Öğrenim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Columbus, Ohio, ABD
Tez Başlığı: Bilimsel argűman yoluyla tanıtıldığı şekliyle evrim: Biyoloji öğretim uygulamalarında bilimsel çıkarım ve tartışma üzerine nitel bir çalışma.

Yüksek Lisans 2002 Missouri Űniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Columbia, Missouri, ABD

Lisans 1998 Gazi Űniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye

İŞ DENEYİMİ

Öğretim Üyesi 2008-2017 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Araştırma Görevlisi 2006 Ohio State Üniversitesi Ohio Resource Center

Columbus, Ohio.

Öğretim Görevlisi 2006 Ohio State Üniversitesi, Azınlıklar Ofisi,
Genç Araştırmacılar Programı
Samuel DuBois Cook Yaz Akademisi, Columbus, Ohio.

Biyoloji Öğretmeni 1998 Metropol Dershane, Ankara.

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

Kardaş, N. (2012). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerilerine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (İkinci Danışman).

MAKALELER

Kardaş, N.; Anagün, Ş.S.; Yalçınoğlu, P. (2014). Problem çözme envanterini ilköğretim öğrencilerine uyarlama çalişmasi: Doğrulayici faktör analizi sonuçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 182-194.

Anagün, Ş.S., Yalçınoğlu P. & Ersoy, A. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.

Yalçınoğlu, P. & Anagün, Ş.S. (2012).Teaching Nature of Science to the Pre-service
Teachers. Elementary Education Online,

Yalçınoğlu, P. (2009). Teaching about Evolution: Perspectives from US and Turkey.

Elementary Education Online, 8(1),

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Ceylan, B., Kabakçı Yurdakul, I. & Yalçınoğlu, P. (2013). Teacher Candidates’ Views, Experiences and Evaluation of Learning Objects. International Conference on Education and Information Technology (ICEIT’13). 23-25 October, 2013. San Francisco, USA.

Yalçınoğlu, P. (2012) Effectiveness of Turkish Science and Technology Education Program: Ideas from the Field. International Congress of Qualitative Research, Urbana-Champaign, Illinois, USA.

Yalçınoğlu, P. (2011). Use of Reasoning and Argumentation in Assessment: Excavating Toulmin’s Argument Pattern from Biology Teachers’ Assessment Practices. Ireland International Conference on Education (IICE). Dublin, Ireland.

Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. F. (2011). What Do Elementary Students Tell Us About Environmental Citizenship Education In Their School: A Case From Turkey. Ireland International Conference on Education (IICE). Dublin, Ireland.

Yalçınoğlu, P, Anagün, Ş.S. & Genç Kumtepe E. (2011). The Effect Of Inquiry Based Outdoor Science Activities On Students’ Conceptual Development. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) Kuşadası, Turkey.

Yalçınoğlu, P & Anagün, Ş.S. (2011).Turkish Pre-Service Classroom Teachers’ Perceptions of Creativity. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE) Kusadası, Turkey.

Leblebicioglu G., Yalcinoglu P., Metin D., & Yardimci E. (20111).The effect of a science camp on children’s views of the nature of science. 9th Biannual Conference of the European Science Education Research Association, Lyon, France.

Kaya, S., Genç Kumtepe, E., Yalçınoğlu, P., Kumtepe, A.T., & Pektaş, M. (2011). Nature of Science Views of Early Childhood and Elementary Pre-service Teachers, 13th Annual International Conference on Education, Athens, Greece.

Yalçınoğlu, P & Anagün, Ş.S. (2010). lköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Bilimin Doğasının Öğretimi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matemetik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Yalçınoğlu, P. & Ersoy, A. F.(2010). Representation of Environmental Citizenship: An
Examination of Science and Technology and Social Studies Textbooks. World Conference on Learning, Teaching and Administration. The American University, Cairo, Egypt.

Yalçınoğlu, P. & Ersoy, A. F. (2010). Pre-service teachers’ perception of environmental citizenship and their teaching efficacy. The Second International Congress of Educational Research, Antalya.

Anagün,Ş. S., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme ve Öğrenme Felsefelerinin Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Yalçınoğlu, P. & Haury, D. (2008). A Qualitative Study on Reasoning and Argumentation in High School Biology Teaching Practices. Paris International Conference on Education, Economy & Society, Paris, France.

Yalçınoğlu, P., Sönmez, D., Day, R., & Haury, D. (2006). Excavating the Layers and Reconstructing the Story of Teaching Evolution. Annual Conference of National Association of Researchers of Science Teachers (NARST) San Francisco, CA, USA.

Day, R., Yalçınoğlu, P., Sönmez, D., & Haury, D. (2006). Ohio Department of Education L10h23 “Critical Analysis of Evolution”; Innovative Lesson Plan or Stealthy Advocacy Tool?. Annual Conference of National Association of Researchers of Science Teachers (NARST) San Francisco, CA, USA.

Sönmez, D., Day, R., Yalçınoğlu, P., & Haury, D. (2006) Conflict, Concerns and Challenges; Ohio Teachers Struggle To Teach Evolution. Annual   Conference of National Association of Researchers of Science Teachers (NARST) San Francisco, CA, USA.

Haury, D., Sönmez, D., Day, R., & Yalçınoğlu, P. (2004). Teaching science through science fiction: An emerging conceptual framework reflecting reported practices. Annual Conference of National Association of Researchers of Science Teachers (NARST) Vancouver, BC, Canada.

Oğuz, A., Fortner, R., Adadan, E., Gay, K., Kim, C.K., Yalçınoğlu, P. Bektaşlı, B., Cook-Hoggarth, K.L., McDonald, K.M., & Manzo, L. (2004). A look at environmental education through science teachers’ perspectives and textbooks’ coverage. Annual Meeting of the School Science and Mathematics Association, Atlanta, GA, USA.

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. A.Ersoy ve P.Yalçınoğlu (Çev.Edt.). Ankara, Anı Yayıncılık.

Glesne, C. (2012). Ön hazırlıklar: Sizin için iyi olanı yapmak. P. Yalçınoğlu (Çev.). Nitel Araştırmaya Giriş içinde (s. 37-83). A.Ersoy ve P.Yalçınoğlu (Çev.Edt.). Ankara, Anı Yayıncılık.

Glesne, C. (2012). Kelimelerin uçmasını sağlamak: Görüşme yoluyla anlamak. P. Yalçınoğlu (Çev.).Nitel Araştırmaya Giriş. A.Ersoy ve P.Yalçınoğlu (Çev.Edt.). Ankara, Anı Yayıncılık.

Yalçınoğlu, P. (2011). Bilimin doğası ve öğretimi. İçinde A. Özdaş (Ed.), Okulöncesinde fen eğitimi (ss.111-130). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları., 01/07/2011

GÖREV ALINAN PROJELER

TÜBİTAK Destekli Ekmeğin Serüveni Yaz Bilim Kampı, Eskişehir, 2016

TÜBİTAK Destekli Üçü Bir Arada: Doğa Bilim ve Çocuklar Yaz Bilim Kampı Bolu, 2015

TÜBİTAK Destekli Üçü Bir Arada: Doğa Bilim ve Çocuklar Yaz Bilim Kampı Bolu, 2013

TÜBİTAK Destekli BİLSEM YAZ OKULU Eskişehir 2011

TÜBİTAK Destekli Üçü Bir Arada: Doğa Bilim ve Çocuklar Yaz Bilim Kampı Bolu, 2011
TÜBİTAK Destekli Üçü Bir Arada: Doğa Bilim ve Çocuklar Yaz Bilim Kampı Bolu, 2010
TÜBİTAK Destekli Üçü Bir Arada: Doğa Bilim ve Çocuklar Yaz Bilim Kampı Bolu, 2009
TÜBİTAK Destekli Üçü Bir Arada: Doğa Bilim ve Çocuklar Yaz Bilim Kampı Bolu, 2008