Panel: Muzaffer Şerif’in Gözünden Bugün

Eskişehir Okulu tarafından tarihinde yayınlandı

Muzaffer Sherif Paneli: Muzaffer Sherif’in Gözünden Bugün

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dönemde düşünce özgürlüğünü savunan ve insandan, doğadan yana söylem geliştiren, faşizme ve ırkçılığa karşı tavır koyan pek çok akademisyenin tasfiye edildiğini ve düşünce özgürlüğünün üniversitelerden sürgün edildiğini biliyoruz. Bu akademisyenler arasında yer alan Muzaffer Sherif 1944 yılında komünizm propagandası yapmak suçuyla göz altına alınarak tutuklanmış ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki kürsüsünden uzaklaştırılmıştır. Sherif özellikle Avrupa’da ve Türkiye’de yükselen faşizme ve turancılığa karşı meslektaşları ve dönemin aydınları olan Behice Boran, Niyazi Berkes ve Mediha Berkes, Pertev Nail Boratav, Adnan Cemgil, Sabahattin Ali, Ruhi Su, Nusret Hızır, Saffet Dengi, Orhan Burian ve Halil Vedat ile aynı çevrede pek çok yazı kaleme almış ve kendi çalışmalarını da ırkçılığın kökenleri üzerinde yoğunlaştırmıştır.


2019 Türkiyesinde Muzaffer Şheriff’I yeniden anımsamak ve onun sosyal psikoloji alanındaki gözlemlerini bugünden okumak için Eskişehir Okulu ve Türk Psikologlar Derneği olarak bir panel düzenledik. 14 Aralık 2019’da Uçurtma Kitap & Kafe’nin küçük anfisinde, yani düşünce özgürlüğünün yer altına indiği zamanlarda buluştuk katılımcılarla.

Muzaffer Sherif Paneli: Muzaffer Sherif’in Gözünden Bugün

Program
Moderatör: Prof. Dr. Gülten Seber

14.00 – 14.30 Açılış konuşması Prof. Dr. Gülten Seber & Dr. Gülcan Ergül
14.30 – 15.00 ‘Muzaffer Şerif’in gözünden bugünü okumak’. Prof. Dr. Nebi Sümer, Sabancı
Üniversitesi
15.00 – 15.15 Ara
15.15 – 15.45 ‘Bireysel ve toplumsal değişim: Muzaffer Şerif ile değişimin / gelişimin temel
ilkelerine bir bakış’. Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Dost Gözkan, Özyeğin Üniversitesi
15.45 – 16.15 ‘Muzaffer Şerif ve Sosyal Psikoloji’ Doç. Dr. Derya Hasta, Ankara Üniversitesi DTCF
16.15 – 17.00 Tartışma & Kapanış

Panelin kaydını aşağıdaki bağlantıdan ya da Eskişehir Okulu YouTube kanalından izleyebilirsiniz.