92. Dayanışma Dersi: Türkiye’de Siyasetin Güncel Dinamikleri ve Sokağın Çağrısı – Yücel Demirer

Eskişehir Okulu tarafından düzenlenen Regresyon Tartışmaları serisinin son oturumunda Türkiye’de dönüşen siyasetin temel dinamikleri değerlendirildi. Dünya düzleminde giderek genişleyen ve Türkiye’deki etkisi katmerlenerek artan otoriter bir ortamda, siyasal özne ve siyaset yapma biçimlerinin dönüşümüne mercek tutuldu. Siyasal belirsizlik, sürecin öngörülemezliği, popülizminin yükselişi, yabancı karşıtlığının artışı ve kazanılmış hakların geriye gitmesiyle Devamı…

91. Dayanışma Dersi: AİHM’in Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu – Benan Molu

Regresyon Tartışmaları serisinde Benan Molu ile birlikteydik. “Bir adam kaç kez başını çevirebilir ve görmüyormuş gibi davranabilir?” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın bir daha totaliter rejimlerle karşılaşmaması için hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, taraf devletlerin “iyi niyetle” hareket ettikleri karinesine aykırı olarak, Devamı…

90. Dayanışma Dersi: Biyoteknoloji: Dost mu Düşman mı? Çözüm mü Sorun mu? – Duygu Abbasoğlu

Regresyon Tartışmaları kapsamında 90. dayanışma dersimizde Duygu Abbasoğlu ile birlikteydik. Günümüzde küresel sorunlar, Dünyadaki her insanın yaşam alanını tehdit etmektedir. Teknoloji bu sorunlara çözüm mü sunuyor yoksa gerileyici bir modernleşmeye mi aracılık ediyor? İnsanın tanrıyı oynayabileceği güncel biyoteknolojik gelişmeler ayrıcalıklı bir kesim için mi yoksa global çözüm önerileri de sağlamakta Devamı…

Tarkovsky: Aynadan Yansıyanlar

Eskişehir Okulu Psikanalitik Eleştiri ve Dilbilim Çevresinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/psikanalitikelestiri/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Zeynep Erk Emeksiz tarafından sunulan seminerin kaydını aşağıdaki bağlantıdan ve Eskişehir Okulu YouTube kanalından izleyebilirsiniz:

Ahlat Ağacı’nın Meyvesi Olarak Erkeklik

Kendi eksikliğinin/iktidarsızlığının farkında olmayan otorite figürlerinin onlara eksikliklerini/iktidarsızlıklarını hatırlatan herkese ve her şeye neler yapabileceğini gün be gün görüyor/yaşıyoruz. Peki otorite her zaman tümgüçlü, eksiksiz ya da psikanalitik teori çerçevesinde sorarsak fallusa sahip mi olmalıdır? Eksik/iktidarsız bir otorite figürü ile özdeşim kurmak mümkün müdür? Eğer mümkünse ne gibi nitelikleri barındırır Devamı…

5. Siyasal Psikoloji Konferansı

5. Siyasal Psikoloji Konferansı “Karizma ve Lider Kültü” temasıyla 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı. 21. yüzyıl, dünyanın merkez veya çevre ülkelerinde yaşayan geniş kitlelerin, çaresizlik içinde “sığınacak” bir yer veya birilerini aradığı korku dolu bir yüzyıl olarak anılabilir ileride.  Geniş halk kitleleri için gittikçe daha güvensiz hale gelen dünyada, Devamı…

Psikanaliz ve Dilbilim

Psikanaliz ve Dilbilim Kuramları seminerimizin ilk oturumunda Saussure’ün genel dilbilim kuramında geçen dil-söz; töz-biçim; dizim-dizi; gösteren-gösterilen gibi ikiliklerin Lacan’ın psikananliz kuramındaki anlamını; ikinci oturumda ise Roman Jacobson ve Louis Hjelmslev’in dilbilim kuramları üzerinde durduk. Eskişehir Okulu Psikanalitik Eleştiri ve Dilbilim Çevresinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/psikanalitikelestiri/ adresini ziyaret Devamı…