94. Dayanışma Dersi: Barış İçin Akademisyenler, Bir Durum Değerlendirmesi – Esra Başbakkal, Ali Çuvalcı

Dayanışma derslerimiz devam ediyor. Esra Başbakkal ve Ali Çuvalcı Barış İçin Akademisyenler sürecinde imzadan sonra yaşananlar üzerine değerlendirmelerini paylaştılar. NE OLDU? Değerlendirmenin ana başlıkları şöyledir: 1- İdare disiplin soruşturması 2-Savcılık ceza soruşturması 3- İdari uzaklaştırma 4-İdari sözleşmenin yenilenmemesi 5- Yürütmeyi durdurma ve iptal kararları 6- İhraçlar 7- Döner sermaye ve Devamı…

91. Dayanışma Dersi: AİHM’in Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu – Benan Molu

Regresyon Tartışmaları serisinde Benan Molu ile birlikteydik. “Bir adam kaç kez başını çevirebilir ve görmüyormuş gibi davranabilir?” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın bir daha totaliter rejimlerle karşılaşmaması için hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, taraf devletlerin “iyi niyetle” hareket ettikleri karinesine aykırı olarak, Devamı…