92. Dayanışma Dersi: Türkiye’de Siyasetin Güncel Dinamikleri ve Sokağın Çağrısı – Yücel Demirer

Eskişehir Okulu tarafından düzenlenen Regresyon Tartışmaları serisinin son oturumunda Türkiye’de dönüşen siyasetin temel dinamikleri değerlendirildi. Dünya düzleminde giderek genişleyen ve Türkiye’deki etkisi katmerlenerek artan otoriter bir ortamda, siyasal özne ve siyaset yapma biçimlerinin dönüşümüne mercek tutuldu. Siyasal belirsizlik, sürecin öngörülemezliği, popülizminin yükselişi, yabancı karşıtlığının artışı ve kazanılmış hakların geriye gitmesiyle Devamı…

91. Dayanışma Dersi: AİHM’in Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu – Benan Molu

Regresyon Tartışmaları serisinde Benan Molu ile birlikteydik. “Bir adam kaç kez başını çevirebilir ve görmüyormuş gibi davranabilir?” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Krizindeki Sorumluluğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın bir daha totaliter rejimlerle karşılaşmaması için hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, taraf devletlerin “iyi niyetle” hareket ettikleri karinesine aykırı olarak, Devamı…

90. Dayanışma Dersi: Biyoteknoloji: Dost mu Düşman mı? Çözüm mü Sorun mu? – Duygu Abbasoğlu

Regresyon Tartışmaları kapsamında 90. dayanışma dersimizde Duygu Abbasoğlu ile birlikteydik. Günümüzde küresel sorunlar, Dünyadaki her insanın yaşam alanını tehdit etmektedir. Teknoloji bu sorunlara çözüm mü sunuyor yoksa gerileyici bir modernleşmeye mi aracılık ediyor? İnsanın tanrıyı oynayabileceği güncel biyoteknolojik gelişmeler ayrıcalıklı bir kesim için mi yoksa global çözüm önerileri de sağlamakta Devamı…

89 Dayanışma Dersi: Yeni ve Ama Çürüyen Türkiye’nin Halleri Üzerine Bir Dertleşme – Fuat Ercan

Regresyon Tartışmaları serimiz kapsamında, 89. dayanışma dersimizde Fuat Ercan ile “Yeni ve Ama Çürüyen Türkiye’nin Halleri Üzerine” dertleştik. Türkiye’nin içinden geçtiği süreci çürüme olarak tarifleyen ve bu çürümenin, birikimli bir dizi çelişkili işleyişin (ulus-devlet-sermaye birikimi) sonucu olduğunu işaret eden bir dertleşme oldu. Dersin tekrarını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

88. Dayanışma Dersi: Kapitalist Emek Rejiminin Ömrü: Kölece Çalışma Koşulları Geri mi Geldi?- Aslı Odman

Regresyon Tartışmaları serisinde bu kez Aslı Odman‘la birlikteydik. Neoliberalizm, ‘kapitalizmin çocukluk çağı 19. Yüzyıl liberalizminin geri dönüşü’ mü? İkinci Dünya Savaşı Sonrası’ndaki kısa bir parantezden sonra, kapitalist emek rejimi ‘aslına mı rücû etti?’ Toplumsal çalışma pratikleri tarihte ‘tekrar eder’ veya ‘geri döner mi’? Peki ya insanın çalışma ile kurduğu ilişki Devamı…

87. Dayanışma Dersi: Politik Olarak LGBTİ+ Nefreti – Levent Pişkin

Regresyon Tartışmaları serisinin ilk dersinde Levent Pişkin‘le birlikteydik. LGBTİ+ toplumuna yönelik sistematik yok sayma-görmezden gelme politikasının sistematik bir nefret politikasına dönüşmesi, ‘regresyon’ addedilebilir mi? Yok saymadan hedef almaya giden yolda LGBTİ+ mücadelesi görünürlük kazandı mı? Ya da bu bir kazanç mı? Dersin tekrarını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.