97. Dayanışma Dersi: Dramatik Evrene Yolculuk: Fikirden, senaryoya dramatik kurmaca evren nasıl kurulur? – Selcan Özgür

Bizi besleyen, etkileyen ve bazen de düşünce akışını tetikleyerek zihnimize üşüşen hikâyeleri izlenebilir kılmak mümkün. Peki ama hangi yöntem ve araçlarla düzene sokarız zihnimizi, kurmaca bir metnin ihtiyaçlarını nasıl belirleriz? Önümüzde dizili duran boş sayfaları, senaryoya nasıl dönüştürürüz? Dersin tekrarını izleyebilirsiniz:

Tarkovsky: Aynadan Yansıyanlar

Eskişehir Okulu Psikanalitik Eleştiri ve Dilbilim Çevresinin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/psikanalitikelestiri/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Zeynep Erk Emeksiz tarafından sunulan seminerin kaydını aşağıdaki bağlantıdan ve Eskişehir Okulu YouTube kanalından izleyebilirsiniz:

Ahlat Ağacı’nın Meyvesi Olarak Erkeklik

Kendi eksikliğinin/iktidarsızlığının farkında olmayan otorite figürlerinin onlara eksikliklerini/iktidarsızlıklarını hatırlatan herkese ve her şeye neler yapabileceğini gün be gün görüyor/yaşıyoruz. Peki otorite her zaman tümgüçlü, eksiksiz ya da psikanalitik teori çerçevesinde sorarsak fallusa sahip mi olmalıdır? Eksik/iktidarsız bir otorite figürü ile özdeşim kurmak mümkün müdür? Eğer mümkünse ne gibi nitelikleri barındırır Devamı…